Welke invloed heeft de woonplaats op kozijnen prijzen?

raam

Soms houdt KSB bouwtotaal zich bezig met het vervangen van kozijnen. Laatst kregen we van een willekeurige klant de vraag: “Kosten kozijnen in het noorden van Nederland meer dan in het zuiden van Nederland?”. Een interessante vraag, waar we als Brabants bouwbedrijf in eerste instantie ook het antwoord niet op wisten, dus we hebben wat onderzoek gedaan. In de komende alinea’s wordt antwoord gegeven op de vraag, maar eerst komen de algemene kosten van kozijnen aan bod en wordt uitgelegd waardoor kozijnen prijzen worden beïnvloed.

Kosten kozijnen

De kosten van kozijnen zijn van zeer veel factoren afhankelijk, zoals de materiaalkosten, het uurloon van het personeel, de marge die de leverancier wil behalen en overheidsmaatregelen (verlaagd btw-tarief). Daarnaast is het nog steeds zo dat Oostblokkozijnen een stuk goedkoper zijn. Verder moeten factoren als concurrentie en werkschaarste niet worden vergeten. Toch bestaat er een indicatieve prijs voor kozijnen, deze prijs is enkele jaren geleden berekend door de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) en is een vierkante meterprijs.

Tot de vierkante meterprijs behoren de materiaal- en personeelskosten, de winstmarge van de leverancier en 21 procent btw. Er bestaat een vierkante meterprijs voor de aanschaf van kozijnen en voor het onderhoud van kozijnen, over de onderhoudskosten wordt in dit artikel geen woord gerept. De VKG is tot de conclusie gekomen dat kunststof kozijnen toch echt het goedkoopste zijn, want voor een vierkante meter kunststof kozijn betaalt u 720 euro, waar aluminium kozijnen 865 euro per vierkante meter kosten en houten kozijnen 825 euro.

Kwaliteit en vertrouwen

Nu gaan we even terug naar de hoofdvraag van dit artikel. Kosten kozijnen in de noordelijke provincies meer dan in een provincie als Brabant? Het antwoord is nee, maar waarom? De materiaal- en personeelskosten van een noordelijke leverancier hoeven niet te verschillen van een zuidelijke leverancier, dat geldt net zo goed voor de winstmarge. Kortom, de kostprijs is hetzelfde, alleen hebben ze te maken met verschillende concurrentie en dan bedoelen we niet zozeer de concurrentie-intensiteit, maar de manier van concurreren.

Per slot van rekening zijn vandaag de dag in Drenthe, Friesland en Groningen net zo veel kozijnleveranciers actief dan in Brabant. In het zuidelijke deel van Nederland lijkt de kwaliteit steeds minder centraal te staan en wordt de focus alsmaar meer verplaatst naar de prijs, waar in het noorden kwaliteit en vertrouwen een grotere rol spelen. De noorderling is bereid iets meer te betalen, waardoor de kozijnen kosten in Groningen of Leeuwarden hoger lijken te liggen. Het streven van de consument naar een zo laag mogelijke prijs komt ook de vele vergelijkingssites.